overgewicht

Een paar pond extra gewicht wel schadelijk voor gezondheid

Overgewicht en gezondheid

In de wetenschappelijke discussie is het de vraag of een paar pond overgewicht in het voordeel, of juist in het nadeel is van de gezondheid. Onlangs publiceerde The Lancet een nieuw onderzoek waarin onderzoekers tot de conclusie kwamen dat een paar pond extra gewicht wel degelijk schadelijk is voor de menselijke gezondheid.

Al lange tijd zijn er discussies gaande tussen wetenschappers over de vraag of het gewicht tussen de categorieën “normaal” en “obesitas” schadelijk is voor de gezondheid. Tussen deze categorieën in spreekt men van overgewicht.

Overgewicht

De WHO schat dat meer dan 1.3 miljard mensen wereldwijd overgewicht hebben. Overgewicht wordt gedefinieerd als een Body Mass Index (BMI) tussen de 25 en 30 kg/m2. Daarnaast lijden rond de 600 miljoen mensen aan obesitas (BMI <30). Zowel overgewicht als obesitas worden geassocieerd met verhoogde kans op sterfte.

De onderzoekers van The Lancet wilden achterhalen wat de associaties zijn tussen overgewicht en sterfte op mondiaal niveau. Voorgaande studies waren per land uitgevoerd en niet met elkaar vergeleken op wereldniveau.

Niet langer leven

Voor dit nieuwe onderzoek zijn de gegevens van ruim 10,6 miljoen mensen geanalyseerd, komende van 239 verschillende studies uit vier continenten: Azië, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. De onderzoekers analyseerden mensen die nog nooit hadden gerookt, geen chronische ziekten hadden en niet waren overleden vijf jaar nadat de studie was gestart.

Chronische ziekten

In de resultaten van het Lancet-onderzoek komt naar voren dat overgewicht en obesitas sterk in verband worden gebracht met coronaire hartziekten, beroerte en dood door respiratoire ziekten. Er werd geen sterk verband gevonden met kanker. Volgens Jonathan Samet, directeur van de USC Intitute of Global Health in Californië, ‘helpt het hebben van overgewicht mensen zeker niet langer te leven’.

BMI

De onderzoekers onderkennen dat een minpunt van de studie wordt gevormd door onnauwkeurigheden die ontstaan zijn door de gebruikte methoden, zoals de meting van BMI.

Bron: site voedingnu.nl

Related Post