koekjes voedingsinsdustrie

Industrie verantwoordelijk voor gezonde voedingspatronen

Helft EU-consumenten vindt dat industrie verantwoordelijk is voor gezonde voedingspatronen

Negen op de tien consumenten zijn van mening dat de voedingsindustrie verantwoordelijk is voor hun gezonde voeding. Aan de andere kant zijn consumenten erg sceptisch over voedingsinformatie van levensmiddelenbedrijven.

Dit blijkt uit een wereldwijd gehouden online enquête door PR-specialist Ingredient Communications.

Industrie verantwoordelijk gezond dieet

52 procent van de alle deelnemers geeft aan dat de voedingsmiddelenindustrie ‘zeer veel’ verantwoordelijkheid moet dragen voor gezonde voedingspatronen. 37 procent is van mening dat de industrie ‘enige’ verantwoordelijkheid moet nemen. 9 procent van de deelnemers vindt dat de sector niet aangewezen moet worden als verantwoordelijke voor een gezond dieet.

Van alle Europese deelnemers geeft 84 procent aan dat de voedingsmiddelenbedrijven enige verantwoordelijkheid hebben voor een gezond dieet.

Hoge verwachtingen, lage dunk

Hoewel consumenten aangeven over het algemeen hoge verwachtingen te hebben van de voedingsmiddelenindustrie als het gaat om gezonde voedingspatronen, blijkt er tegelijkertijd een groot gebrek aan vertrouwen te bestaan in voedingsmiddelenbedrijven.

Over het algemeen wordt de voedingsmiddelensector door de respondenten niet gezien als een betrouwbare bron van informatie over voeding. De respondenten beoordeelden een lijst met tien informatiebronnen en moesten deze bronnen op volgorde van betrouwbaarheid rangschikken. Deze lijst reikte van ‘celebrities’ tot ‘gezondheidszorgprofessionals’. 41 procent van de respondenten benoemde voedingsmiddelenbedrijven als een van de minst betrouwbare bronnen.

Europese consument vertrouwen in overheid

Europese consumenten geven het meest aan dat zij de overheid en andere publieke instellingen vertrouwen als informatieverstrekker voor gezonde voeding. De meest betrouwbare bronnen blijken artsen en andere professionals in de gezondheidszorg.

Vertrouwen terugwinnen

Voedingsproducenten hebben volgens de onderzoekers te lijden onder voedselveiligheidsschandalen en moeten volgens hen werken aan het terugwinnen van het vertrouwen van de consument, met behulp van transparantie en eerlijkheid in de keten.

’Deze transitie naar transparantie zal niet over een nacht ijs gaan, maar bedrijven die zich oprecht inzetten voor de gezondheid van hun klanten en bereid zijn open en eerlijk te communiceren, zullen uiteindelijk vertrouwen opbouwen bij de consument.’

 Opmerking diëtiste Cora Berndt

16 aug 2017 10:31:10

Ik zou de eerste zin veranderen in “…. verantwoordelijk is voor hun ON-gezonde voeding…” Vergelijkbaar met het spreekwoord ‘de kat op het spek binden’… Het is een lastige kwestie, maar de industrie moet vanzelfsprekend geld verdienen voor de vele mensen die er hun boterham verdienen. Tegelijkertijd moet er iets gebeuren aan de kennis en aan gedragsverandering/bewustwording van consumenten! Dat laatste is een enorme klus… waar ook weer boterhammen mee verdient zullen worden!

Bron: voeding.nu

Related Post