Wat doet een diëtist?

Een diëtist is een specialist op het gebied van voeding, zowel bij ziekte als gezondheid. U kunt bij mij terecht voor begeleiding bij medische klachten. Wellicht heeft u mij gevonden via mond tot mond reclame of via de website of via de huisarts.

Naast medische klachten komen mensen ook bij mij met vragen over voeding, zoals wat is gezonde voeding en een goed eetpatroon . Mensen willen vaak een aanpassing in hun eigen leefstijl. Ook hierbij wil ik graag helpen.

Relatie voeding en medische kennis

De combinatie van voeding en medische klachten maakt dat de diëtist niet alleen veel weet over voeding maar ook een grote medische kennis heeft.

Medisch beroepsgeheim

Ik ben gebonden aan het medisch beroepsgeheim en alle wettelijke voorschriften die hier mee te maken hebben . Denk aan uw privacy, persoonsregistratie etc. Uw gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.

Beschermde titel

Alleen personen die de vierjarige HBO opleiding Voeding & Diëtetiek hebben afgerond mogen zich diëtist noemen. Ik sta dan ook geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ik moet verplicht aan de daarbij behorende kwaliteitsnormen voldoen. Ook ben ik verplicht om mij continu om en bij te laten scholen zodat ik altijd op de hoogte ben van de laatste wetenschappelijke inzichten.