voeding-en leefstijl

‘Jonge artsen prefereren ingreep in levensstijl boven uitschrijven recept’


Veel jonge artsen geven de voorkeur aan een ingreep in de voedings- of leefstijl van de patiënt in plaats van het uitschrijven van een recept. Dat meldt de nieuwe Vereniging Arts en Voeding na een eigen onderzoek onder haar achterban.

De nieuwe artsenvereniging wil de kennis onder artsen over voeding en de effecten daarvan op ziekte en gezondheid vergroten.  ‘In de artsenopleiding is er nog altijd nauwelijks aandacht voor Voeding’, zegt initiatiefnemer en voorzitter van de vereniging Tamara de Weijer, die tevens huisarts in Zwaag is. Het merendeel van de huisartsen besteedt hier volgens haar nauwelijks aandacht aan.

Opleiding

Ook in de opleiding komt het onderwerp voeding slechts sporadisch aan bod merkt ze op. ‘Terwijl weken onderwijstijd aan zeer zeldzame ziektes en medicatie wordt besteed, gaat er circa 0,001% van de tijd over onderwijs naar voeding en leefstijl. Dat moet anders en dat is precies wat we gaan doen met de Vereniging Arts en Voeding.’

Zorgkosten omlaag

De Weijer haalt aan dat de juiste voeding niet alleen van belang is voor de preventie van veel aandoeningen, maar in sommige gevallen ook als behandeloptie kan worden ingezet. Onderzoeken waar patiënten met Diabetes type 2 met voeding- en levensstijladvies worden behandeld, laten volgens haar geweldige resultaten zien. Het merendeel is in staat hierdoor zijn diabetes om te keren en heeft daardoor veel minder of soms zelfs geheel geen medicatie meer nodig. Ook al is dit wetenschappelijk al 10 jaar bekend, slechts 10 procent van de huisartsen weet van deze mogelijkheid die tot miljarden besparingen in zorgkosten leidt.

Online platform

De Vereniging wil een online kennisplatform lanceren waarin de nieuwe vereniging kennis wil delen onder artsen en patiënten. Door dit wetenschappelijke platform, het aanbieden van scholing en het delen van best practiceswillen de initiatiefnemers binnen de zorgsector aandacht vragen voor het belang van voeding. De Vereniging kent een bestuur bestaande uit een zestal artsen, waaronder Prof. Dr. Leonard Hofstra, cardioloog en hoogleraar VUMC en Prof. Dr. Hanno Pijl, internist, hoogleraar LUMC en lid Gezondheidsraad.

Vrijdag 3 juni wordt de vereniging voor het eerst gepresenteerd tijdens de vijfde editie van het congres Arts en Voeding in Rotterdam.

Bron: site voedingnu.nl 30 mei 2016
Related Post