Stap 1

De eerste afspraak is een intakegesprek, dat ongeveer een uur in beslag zal nemen. In dit gesprek neem ik uitgebreid de tijd om je huidige situatie met je door te nemen. Natuurlijk kan je ook mij al je vragen stellen.

Stap 2

Afhankelijk van jouw behoefte en het persoonlijk begeleidingsplan zullen er één-of meerdere vervolggesprekken plaatsvinden. Hierin wordt besproken wat jouw ervaringen zijn met het in praktijk brengen van de adviezen.

Stap 3

Nadat wij jouw persoonlijk begeleidingsplan hebben voltooid zullen we eindigen met een Afsluiting of een eventuele follow-up. Hierin wordt besproken of het nodig is om nog een periode te volgen

Hoe verloopt het proces wanneer je mij wilt inschakelen als jouw diëtist/begeleider?

Samen ondernemen we de volgende stappen:

 1. Intake
 2. Vervolggesprekken
 3. Afsluiting & eventuele follow-up

Stap 1. Intake

De eerste afspraak is een intakegesprek, dat ongeveer een uur in beslag zal nemen. In dit gesprek neem ik uitgebreid de tijd om je huidige situatie met je door te nemen. Natuurlijk kan je ook mij al je vragen stellen.

Neem voor het intakegesprek het volgende mee:

 • BSN-nummer,
 • Indien van belang gegevens over bloeddruk,
 • Cholesterol, gewicht,
 • Bloedwaarden,
 • Medicijnen
 • Eventuele verwijsbrief van een arts of specialist,
 • Neem ook uw verzekeringspasje mee.

Er wordt tijdens het intakegesprek gekeken naar:

 • Je persoonlijke wensen en doelstellingen.
 • Wat is de reden van je bezoek aan mij?
 • Wat zou je graag willen bereiken?
 • Welke lichamelijke klachten en/of wensen spelen een rol?
 • We besteden aandacht aan je leefsituatie en jouw leefstijl,
 • Eventuele eerdere dieetervaringen,
 • Jouw eetgewoonten,
 • En jouw bewegingspatroon.
 • Vervolgens wordt het eetpatroon doorgenomen.

Persoonlijk begeleidingsplan:

Daarna stel ik met jou, rekening houdend met jouw wensen en situatie, een persoonlijk begeleidingsplan op. Een persoonlijk  dieet- of voedingsadvies kan hiervan deel uitmaken en mogelijk ook adviezen
m. b.t. bewegen.

In de meeste gevallen zal de intake plaatsvinden in mijn diëtetiek praktijk aan de Waanderweg 64, 7812 HZ in Emmen.  Thuisbezoek is ook mogelijk. Kijk daarvoor bij kopje ‘huisbezoek’.

Stap 2 Vervolggesprekken

Afhankelijk van jouw behoefte en het persoonlijk begeleidingsplan zullen er één-of meerdere vervolggesprekken plaatsvinden. Hierin wordt besproken wat jouw ervaringen zijn met het in praktijk brengen van de adviezen.

Jouw inbreng

Natuurlijk krijgt je ruimte om jouw vragen te stellen en er kunnen vervolgstappen worden gezet. Zo nodig wordt in overleg het persoonlijk begeleidingsplan met jou bijgesteld.  De duur van deze vervolggesprekken is ongeveer 20-30 minuten. Ook is er een mogelijkheid voor kortere consulten van 10-15 minuten

Huisbezoek

Wanneer cliënten om bepaalde redenen niet in staat zijn om naar de diëtetiek-praktijk aan de Waanderweg 64 in Emmen te komen, is het mogelijk om bij jou thuis te komen voor de consulten.

Stap 3. Afsluiting & eventuele follow-up:

Tekst volgt

Overige informatie

Klachten

Mocht u niet tevreden zijn, dan wordt u verzocht dat eerst met de diëtist te bespreken. Misschien komen we tot een gezamenlijke oplossing als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat ik voldoende tijd voor u kan uittrekken. We kunnen dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Mochten we er samen niet uit komen, dan kan uw klacht worden ingediend

Waar?

Bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.

Privacy

Diëtetiek-praktijk Cora Berndt uit Emmen vindt privacy belangrijk.

Zonder het verwerken van bepaalde persoonsgegevens kan diëtist Cora Berndt haar praktijk niet uitoefenen. Cora Berndt vindt het van de grootste belang dat dit met de grootst mogelijke verantwoordelijkheid, zorg en waarborging plaatsvindt.

Dit betekent voor u onder meer dat diëtist Cora Berndt en haar Diëtetiek-praktijk uit Emmen handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG (sinds mei 2018) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Mocht u hierover vragen hebben neem dan vooral contact met mij op.

Bekijk hier het Privacy beleid en AVG> bekijken