Cora Berndt | Diëtiste Emmen en omgeving

Cora Berndt | Alles over gezonde voeding en leefstijl

Bijna dagelijks horen en/of lezen we via de (sociale) media over gezonde voeding. De laatste tijd gaat het vaak over:

  • superfoods
  • dieetgoeroes
  • wel of geen brood
  • gluten
  • afvallen
  • suikers en koolhydraten
  • duurzaam en/of biologisch eten
  • etc.

Al die informatie over voeding en voedingsadviezen zorgen echter vooral voor meer verwarring. Bovendien leiden ze soms ook tot het maken van onverantwoorde keuzes…

We realiseren ons niet altijd dat gezondheid te maken heeft met een verantwoorde omgang met betrekking tot zowel gezonde voeding als een gezond eet- en beweegpatroonpatroon en een gezonde leefstijl.

Ik ben Cora Berndt, ik wil u graag begeleiden bij het aanpassen van uw eetgewoonten wanneer dat om gezondheidsredenen nodig mocht zijn of wanneer u zelf heeft besloten dat het tijd is om de eetgewoonten en/of leefstijl-gewoonten aan te passen.

Mijn praktijk bevindt zich aan de Waanderweg 64, 7812 HZ te Emmen

Ieder mens heeft zijn/haar eigen gewoontes ontwikkeld gedurende de levensjaren en hier houd ik natuurlijk rekening mee bij het geven van adviezen. Een voedingsadvies, een dieetadvies en een leefstijladvies is dus altijd een advies op maat, passend bij uw situatie, omdat geen mens hetzelfde is!

– Cora Berndt –

Waarvoor kun je terecht bij Cora Berndt?

ja (5)-small

Diëtetiek

Je gaat op verwijzing van je huisarts of specialist naar een diëtist wanneer om medische redenen begeleiding naar een aangepaste voeding (en leefstijl) nodig is.

Maar ook wanneer je zelf wilt gaan werken aan een gezondere leefstijl of een gezonder gewicht kan je bij mij terecht, dat kan ook zonder verwijzing.

Een diëtist handelt volgens richtlijnen die wetenschappelijk onderbouwd zijn.

csm_energiereep_met_zaden_homemade_bi_985c3f34f4

Puur Gezond

“PuurGezond” staat voor ECHT eten. Eten zonder pakjes en zakjes. Lekker PuurGezond eten dat gemakkelijk en snel te bereiden is door jezelf en dat lekkerder smaakt dan kant en klaar voedsel. Genieten van de smaak van pure, onbewerkte producten, dat is gezonder voor je!

Ik ben aangesloten bij PuurGezond.nl en ben op de website van www.PuurGezond.nl te vinden bij de aangesloten diëtisten, gewichtsconsulenten en leefstijlcoaches/andere deskundigen.

ja (8)-small

Leefstijl

Iedereen leeft volgens zijn of haar eigen leefstijl.

Soms is het goed om eens kritisch te kijken naar de factoren die bepalen hoe je leeft en naar je gewoontes. Ik heb het dan over factoren die van invloed zijn op je gezondheid in de bredere zin:

eetgewoontes, sport en beweging, slaapgewoontes, gezinssituatie, werk (ploegendienst), stress en ontspanning.

Cora Berndt: "Gezond eten en een gezonde leefstijl volgen is niet vanzelfsprekend of gemakkelijk.
ik help je graag jouw voeding en/of leefstijl te verbeteren."

Heb je een vraag? vraag het hier:

Naam

E-mailadres

Vraag

Veel gestelde vragen.

De Diëtist

Dit beroep is beschermd door de Wet “BIG”. Iemand mag deze titel pas gebruiken als hij een 4-jarige HBO-opleiding voeding en diëtiek heeft afgerond. Ook moet iemand met deze titel geregistreerd zijn in het BIG-register.

De wet BIG staat voor “Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg”. De wet stelt eisen aan de opleiding van bepaalde zorgverleners. Ook moeten zij hun kennis op peil houden door te werken of te studeren.

Onder de BIG vallen bijvoorbeeld ook artsen, apothekersassistenten en fysiotherapeuten. De wet is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en de patiënt te beschermen. Als je naar een zorgverlener met een beschermde titel gaat weet je dus zeker dat je te maken hebt met iemand met kennis van zaken!

Ook bij medische problemen

Een diëtist begeleid en adviseert mensen met allerlei problemen en behoeftes op het gebied van voeding. Je kunt hierbij denken aan mensen die af willen vallen, maar ook aan mensen met een ziekte en speciale voedingsbehoeften. Bijvoorbeeld diabetes, een te hoog cholesterol, verhoogde bloeddruk, darm- en maagproblemen of ondergewicht. Ook sporters kunnen terecht voor een passend advies.

Op basis van je problemen en behoeften wordt een dieet ofwel voedingsadvies samengesteld. Mogelijk wordt er ook ingegaan op de rest van je levensstijl.

De Voedingsdeskundige

De titel voedingsdeskundige is niet beschermd. Het kan hier gaan om mensen met een uitgebreide universitaire of Hbo-opleiding, maar er is ook een eenjarige opleiding. Omdat de titel niet beschermd is, is het vaak handig om de opleiding van de deskundige na te gaan.

Een voedingsdeskundige is deskundig op het gebied van voeding en adviseert hierin. Sommige deskundigen weten veel over afvallen, maar een deskundige op het gebied van voeding kan zich bijvoorbeeld ook gespecialiseerd hebben in voedselveiligheid.

De Gewichtsconsulent

De gewichtsconsulent geeft mensen met overgewicht advies op het gebied van voeding en beweging. De consulent heeft meestal geen medische achtergrond. Hij behandelt dan ook alleen mensen met matig overgewicht (tot een BMI van 30). Mensen met medische aandoeningen kunnen niet bij de consulent terecht.

Ook dit beroep is niet beschermd. Er is wel een bereoepsvereniging, de “BGN”, Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. Deze vereniging stelt bepaalde eisen aan de opleiding en werkwijze van de consulent. Ga na of jouw consulent is aangesloten bij de vereniging!

Antwoord volgt zo spoedig mogelijk.

Vergoeding basisverzekering

Dieetadvies door een diëtist wordt gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. Om precies te zijn krijg je een vergoeding voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar. De verzekerde hoeft geen eigen risico te betalen indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’ waar huisartsen en diëtisten onder kunnen vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose diabetes, COPD of CVRM. In andere gevallen is het eigen risico wel toepassing. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar oud. In een aantal gevallen kan de verzekerde zonder verwijzing gebruik maken van dieetadvies. Er geld

en  hierbij wel een voorwaarde n. Verstandig is om vooraf even te bellen met je zorgverzekeraar. :

Vergoeding aanvullende verzekering

In de praktijk zal soms blijken dat de eerste drie uur dieetadvies niet voldoende zijn voor het gewenste resultaat. Daarom bieden diverse zorgverzekeraars aanvullende pakketten om meer consulten te dekken. Op de website van de zorgverzekeraar kun je vaak gemakkelijk vinden welke diëtisten zijn gecontracteerd. Hieronder zie je welke aanvullende verzekeringen vergoeding bieden voor dieetadvisering.

Antwoord volgt zo spoedig mogelijk

Antwoord volgt zo spoedig mogelijk

Cora Berndt | Diëtiste Emmen | Voeding | Gezond | Leefstijl | Diëtetiek | Puur gezond | Advies | Hulp | Superfood | Gluten | Afvallen | Cora Berndt Emmen | Diëtiste Cora Berndt